Nic. Christiansen Gruppen gearer organisationen til digital fremtid

Bilkoncernen Nic. Christiansen Gruppen vil geare koncernen til fortsat vækst i et stærkt konkurrencepræget marked. Derfor har gruppen nytænkt hele sin importorganisation som led i et stort, strategisk organisations- og digitaliseringsprojekt, hvor decentrale enheder afløses af stærke teams på tværs af lande og brands. 

Nic. Christiansen Gruppen ønsker at udvikle sin position som en af Nordens væsentligste aktører på markedet for mobilitet. 

Derfor gearer bilkoncernen sig nu til en digital fremtid, som blandt andet indebærer en komplet reorganisering af hele importforretningen. 
Det skal fremadrettet sikre, at Nic. Christiansen Gruppen bliver bedre til opsamle og arbejde med data som grundlag for forretningsudvikling og innovation. Samtidig åbner en mere ensartet og professionel organisation for nogle interessante synergier og medvirker til at skabe nye koncepter og muligheder til glæde for koncernens kunder.

”Det er en strategisk stor og vigtig beslutning for Nic. Christiansen Gruppen, og den kommer utvivlsomt til at øve indflydelse på alle vores kollegers måde at arbejde på. Det betyder også, at vi bringer nye kompetencer og kolleger om bord og omskoler andre i den nødvendige styrkelse af vores organisation. Vores markeder og vores kunder stiller stadig større krav til os som aktør, og konkurrencen er stigende på alle parametre. Når vi sammenholder det med vores mål om at være en attraktiv og stærk business partner for alle vores kunder i fremtiden, fordrer det, at vi gentænker vores forretningsmodel og organisation og skaber en mere digital og datadrevet forretning, så kunderne kommer til at opleve, at de kommer endnu mere i centrum,” siger koncerndirektør Niels Vrist Bertelsen. 

Kompetenceteams på tværs af lande og brands
Udviklingen af Nic. Christiansen Gruppens nye organisation har været undervejs i en længere periode, men COVID-19-situationen betød, at processen har været sat på pause. 

Nic. Christiansen Gruppen har mærket krisen, men er kommet styrket gennem den og ligger nu på det niveau, man forventede inden COVID-19-situationen. Derfor står bilkoncernen på et solidt fundament og er klar til at agere mere offensivt og implementere organisationsændringen, som følges op af en ny digital strategi. 

I spidsen for den nye organisation står Chief Operating Officer Lars Beck. Ifølge ham er det et tankesæt om videndeling og kompetenceteams, der er grundpillen i den nye organisation. 
Det væsentligste element i den nye importorganisation er etableringen af fire såkaldte kompetencecentre på tværs af lande og brands, som i dag tæller bilmærkerne Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar. 

Hos Nic. Christiansen Gruppen har vi hidtil arbejdet i decentrale enheder baseret på brands og lande. Nu samler vi kompetencer i teams på tværs, så vi skaber rammerne for en organisation, som agerer mere ensartet og kommercielt, ligesom vi øger vores fokus på forretningsudvikling og innovation – alt sammen med afsæt i vores kunders nuværende og fremtidige behov,” siger Lars Beck og fortsætter:

”I den nye organisationsmodel får vi et meget stærkere fokus på opsamling og anvendelse af data centralt. Det betyder, at vi får et stærkt grundlag for at pege på nye trends og tendenser, ligesom vi bliver langt mere skalerbare, hvis vi beslutter at lancere nye produkter eller gå ind i nye markeder eller brands – til glæde for ikke mindst kunderne.”

Den nye organisation træder i kraft fra 1. september 2020. Samtidig med organisationsændringen vil Nic. Christiansen Gruppen også modernisere og udvide sine faciliteter i Kolding og i Malmø. Begge med henblik på at skabe optimale rammer for teamwork. 

For yderligere oplysninger, kontakt:
Chief Operating Officer / COO, Lars Beck, tlf. 76 322005

Kort om Nic. Christiansen Gruppen:
Nic. Christiansen Gruppen er en koncern af virksomheder centreret om mobilitetsløsninger, herunder import og salg af biler. Koncernen blev skabt i 1967, hvor Nic. Christiansen Gruppen begyndte import af BMW. I dag er koncernens hovedaktiviteter import af bilmærkerne Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet NCG Finans. Nic. Christiansen Gruppen har hovedsæde i Kolding, opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum og beskæftiger omkring 800 medarbejdere.


 

Adresse: Sjællandsvej 1 · 6000 Kolding · Danmark · Telefon: (+45)7015 1599 · E-Mail: [email protected] · CVR-numre 
Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW. 
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.
 
Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum.