Nøgletal for NCG

Omsætningen i Nic. Christiansen Gruppen runder for første gang DKK 6,4 milliarder i 2017. Året er præget af nødvendige tilpasninger, der påvirker bundlinjen. 

2017 har været et begivenhedsrigt år for Nic. Christiansen Gruppen: Et stillestående bilmarked i tiden omkring de politiske forhandlinger om registreringsafgiften og deraf afledte tilpasninger af vognlagre, re-balancering af SsangYong-importen, etablering af ny Jaguar/Land Rover-forretning i Stockholm, videreudvikling af leasing-konceptet SimplyGo og ikke mindst en succesfuld overtagelse og opstart af Honda-agenturet i Finland og Baltikum. 

Mens årets omsætning endte på tilfredsstillende DKK 6,47 mia., levede årets resultat før skat på DKK -6,2 mio. ikke op til ledelsens forventninger for 2017. Grunden hertil skal findes i to faktorer, der påvirkede resultatet negativt, men som ikke rokker ved, at Nic. Christiansen Gruppen fortsat er en god og sund forretning: 

  •  Det vigende salg under de politiske forhandlinger om registreringsafgiften ultimo 2017 samt konsekvenserne af lempelsen af selvsamme.

  •  Et svensk marked med intensiveret konkurrence i premium-markedet og øget privatleasingsalg samt det faktum, at SsangYong viste sig mindre konkurrencedygtig end forventet. 

Afledt af dette har Nic. Christiansen Gruppen foretaget de nødvendige justeringer og har en stærk tro på indtjeningsfremgang og vækst på tværs af forretningsområder i 2018.

”Vi har i 2017 foretaget de nødvendige justeringer, initiativer og investeringer. Problematikken omkring registreringsafgiften er håndteret, mens det svenske marked også i 2018 vil kræve yderligere investeringer. Rettidig omhu kombineret med en succesfuld fokusering på vores kernemarkeder gør, at vi nu har lagt 2017-resultatet bag os og forventer indtjeningsfremgang og vækst i både 2018 og årene, der kommer. Vi er fortrøstningsfulde og har store forventninger til fremtiden,” siger koncerndirektør i Nic. Christiansen Holding, Niels Vrist Bertelsen.

Nic. Christiansen Holding har i 2017 haft fokus på at investere i udviklingsaktiviteter og videreudvikle gruppens satsning på de muligheder, som øget digitalisering og ændrede mobilitetsvaner giver. Det strategiske fokus fortsætter også i 2018, hvor NCG vil investere ressourcer i jagten på at erobre en førerposition på fremtidens marked for mobilitet, hvor nye drivmidler til biler, som f.eks. elektricitet, digitalisering og deleøkonomi samt på sigt selvkørende mobile enheder, radikalt vil ændre måden, vi tænker transport på.

 


Den nye Jaguar I-PACE er først elbil i mærkets historie. Jaguar I-PACE tegner fremtiden for elbiler i premium segmentet. 

 

 

Historiske nøgletal

  2017
(12 mdr)
t.kr.
  
2016
(12 mdr)
t.kr.
 
2015
(12 mdr)
t.kr.
 
 2014
(12 mdr)
t.kr.

2013
(12 mdr)
t.kr.

 2012
(12 mdr)
t.kr.

             
Resultatopgørelse            
Nettoomsætning 6.473.784  5.601.035  4.689.819 3.774.934
3.276.710
3.131.011
Bruttoresultat 794.542  768.978 680.152 533.113
512.405
478.757
Resultat af ordinær drift (EBIT) 9.330   76.898      76.972 67.952
71.293
80.265
Finansielle poster, netto -15.801   -11.336 -10.324 -3.947
-10.203
-11.291
Resultat før skat -6.471   65.562 66.648 64.005
61.498
61.296
Årets resultat -14.876   48.327  48.833 48.814
45.392
46.420
             
Balance            
Balancesum (investeret kapital) 2.026.799   1.561.327 1.495.679 1.170.565
1.093.319
1.023.027
Egenkapital 418.020   443.899 403.455 363.598
302.569
256.361
             
Pengestrømme
           
Driftsaktivitet -190.962   -160.418 -137.509 174.019
91.439
165.302
Investeringsaktivitet -30.678   -16.288 -70.294 -4.508
-34.011
-12.862
Finansieringsaktivitet 233.497   168.344 129.323 -164.881
13.671
-137.714
             
Medarbejdere            
Gennemsnitligt antal heltidsansatte 642   578 535 420
366
361
             
Nøgletal i %    
     
Bruttomargin 12,3   13,7 14,5 14,1
15,6
15,3
EBIT-margin 0,1   1,4 1,6 1,8
2,2
2,6
Afkast af investeret kapital 0,5   5,0 5,8 6,0
6,7
7,4
Soliditetsgrad 20,6   28,4  27,0 31,1
27,7
25,1
Egenkapitalforretning -3,5   11,4  12,7 14,7
16,2
17,8
             

*) Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra.

 

Vision & Strategi

Nic. Christiansen Gruppen vil være den foretrukne partner og leverandør af mobilitetsydelser i Nordeuropa. 


Læs mere

Læs også

 

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009-10

Adresse: Sjællandsvej 1 · 6000 Kolding · Danmark · Telefon: (+45)7015 1599 · E-Mail: mail@nc.dk · CVR-numre 
Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW. 
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, SsangYong, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.
 
Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum og beskæftiger ca. 630 medarbejdere.
Nic christiansen