Nøgletal for NCG

Efter en stærk slutspurt i andet halvår af 2018 kan Nic. Christiansen Gruppen i dag præsentere et flot årsregnskab med en omsætning på 6,3 mia. DKK og et overskud på 55 mio

Nic. Christiansen Gruppen præsenterer et flot regnskab for 2018, der er tilfredsstillende og lever op til forventningerne. Det gode resultat skyldes hårdt arbejde og gennemførslen af en række strategiske tiltag, der betød, at andet halvår af 2018 udviklede sig meget positivt.

Der er således igen fuld fart på bilkoncernen fra Kolding, der kommer ud af 2018 med et overskud på 55,5 mio. kr. – endda i et år med en let faldende omsætning, fordi koncernen har skåret en række ugunstige forretningsområder fra. 

Vi er meget tilfredse med vores præstation i 2018 – ikke mindst efter det første halve år, hvor vi var udfordret af blandt andet eftervirkningerne af registreringsafgiftsændringerne i Danmark samt introduktionen af den nye brændstofnorm, WLTP. Vi overvandt udfordringerne og leverede en meget flot slutspurt i årets sidste seks måneder på tværs af stort set hele koncernen, og derfor kan vi i dag præsentere et flot regnskab og et godt overskud for hele året. Vi skylder alle vores medarbejdere en tak for den store indsats, de har ydet, og som har været stærkt medvirkende til det gode resultat,” siger koncerndirektør i Nic. Christiansen Gruppen, Niels Vrist Bertelsen.

Det gode resultat skyldes blandt andet, at vi i 2018 høstede de første frugter af sidste års investeringer og strategiske initiativer, der blandt andet gør, at vi i dag står endnu stærkere digitalt. Samtidig har vi bygget videre på de sidste års vellykkede fokusering af virksomheden og foretaget nye fremadrettede investeringer i kerneforretningen, der tegner godt for fremtiden,” siger Niels Vrist Bertelsen.

 

 

Historiske nøgletal

  2018
(12 mdr)
t.kr.
  
2017
(12 mdr)
t.kr.
  
2016
(12 mdr)
t.kr.
 
2015
(12 mdr)
t.kr.
 
 2014
(12 mdr)
t.kr.

           
Resultatopgørelse          
Nettoomsætning 6.313.946  6.473.784  5.601.035  4.689.819 3.774.934
Bruttoresultat 894.049  794.542  768.978 680.152 533.113
Resultat af ordinær drift (EBIT) 70.221  9.330   76.898      76.972 67.952
Finansielle poster, netto -14.635  -15.801   -11.336 -10.324 -3.947
Resultat før skat 55.586  -6.471   65.562 66.648 64.005
Årets resultat 42.553  -14.876   48.327  48.833 48.814
           
Balance          
Balancesum (investeret kapital) 1.699.578  2.026.799   1.561.327 1.495.679 1.170.565
Egenkapital 454.895  418.020   443.899 403.455 363.598
           
Pengestrømme
         
Driftsaktivitet 502.313  -190.962   -160.418 -137.509 174.019
Investeringsaktivitet -28.003  -30.678   -16.288 -70.294 -4.508
Finansieringsaktivitet -457.669  233.497   168.344 129.323 -164.881
           
Medarbejdere          
Gennemsnitligt antal heltidsansatte 621  642   578 535 420
           
Nøgletal i %      
 
Bruttomargin 14,2  12,3   13,7 14,5 14,1
EBIT-margin 1,1  0,1   1,4 1,6 1,8
Afkast af investeret kapital 3,8  0,5   5,0 5,8 6,0
Soliditetsgrad 26,8  20,6   27,0  31,1 27,7
Egenkapitalforretning 9,7  -3,5   11,4  12,7 14,6
           

*) Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra.

 

Vision & Strategi

Nic. Christiansen Gruppen vil være den foretrukne partner og leverandør af mobilitetsydelser i Nordeuropa. 


Læs mere

Læs også

 

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009-10

Adresse: Sjællandsvej 1 · 6000 Kolding · Danmark · Telefon: (+45)7015 1599 · E-Mail: mail@nc.dk · CVR-numre 
Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW. 
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.
 
Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum.