Nøgletal for NCG

Nic. Christiansen Gruppen leverer solidt resultat trods Corona-udfordringer.

I 2020 var hver fjerde solgte bil hos Nic. Christiansen Gruppen klimavenlig. Trods corona leverede koncernen det næstbedste resultat før skat siden 2011 og fortsatte sin digitale satsning.
Nic. Christiansen Gruppen præsterede et resultat før skat på 93,5 mio. kr. Som forventet inden Covid-19 pandemien er det lavere end rekordåret 2019. Men resultatet er det næstbedste siden 2011. Omsætningen var 7,2 mia. kr. i 2020 mod 8,8 mia. kr. i 2019. Dog var 2020-omsætningen næsten en mia. kr. over 2018-niveauet. Dermed er Nic. Christiansen fortsat i vækstsporet.

Det er et tilfredsstillende resultat. 2020 bød på meget svære omstændigheder for såvel bilbranchen som hele samfundet med Covid-19 pandemien. Når vi i et så hårdt år kan præstere i det niveau, vidner det om, at vi har en stærk og robust kerne. Det er et stærkt fundament for vores digitale udvikling og for vores salg af endnu flere biler med grøn profil.” siger CEO Niels Vrist Bertelsen. 

 

 

Historiske nøgletal

  2020
(12 mdr)
t.kr.
  
2019
(12 mdr)
t.kr.
  
2018
(12 mdr)
t.kr.
  
2017
(12 mdr)
t.kr.
  
2016
(12 mdr)
t.kr.
 
2015
(12 mdr)
t.kr.
 
             
Resultatopgørelse           
Nettoomsætning 7.183.717  8.781.462  6.313.946  6.473.784  5.601.035  4.689.819
Bruttoresultat 836.470  1.110.286  894.049  794.542  768.978 680.152
Resultat af ordinær drift (EBIT) 89.997  220.876  70.221  9.330   76.898      76.972
Finansielle poster, netto 3.456  34.968  -14.635  -15.801   -11.336 -10.324
Resultat før skat 93.453  255.844  55.586  -6.471   65.562 66.648
Årets resultat 67.928  200.586  42.553  -14.876   48.327  48.833
             
Balance            
Balancesum (investeret kapital) 1.920.272  2.159.073  1.699.578  2.026.799   1.561.327 1.495.679
Egenkapital 709.444  643.812  454.895  418.020   443.899 403.455
             
Pengestrømme
           
Driftsaktivitet 287.744  -226.215  502.313  -190.962   -160.418 -137.509
Investeringsaktivitet -10.286  -37.186  -28.003  -30.678   -16.288 -70.294
Finansieringsaktivitet -10.000  -457.669  233.497   168.344 129.323
             
Medarbejdere            
Gennemsnitligt antal heltidsansatte 652  663  621  642   578 535
             
Nøgletal i %          
Bruttomargin 11,6  12,6  14,2  12,3   13,7 14,5
EBIT-margin 1,3  2,5  1,1  0,1   1,4
Afkast af investeret kapital 4,4  11,4  3,8  0,5   5,0 5,8
Soliditetsgrad 36,9  29,8  26,8  20,6   27,0  31,1
Egenkapitalforretning 10,0  36,5  9,7  -3,5   11,4  12,7
             

*) Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra.

 

Vision & Strategi

Nic. Christiansen Gruppen vil være den foretrukne partner og leverandør af mobilitetsydelser i Nordeuropa. 


Læs mere

Læs også

 

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009-10

Adresse: Sjællandsvej 1 · 6000 Kolding · Danmark · Telefon: (+45)7015 1599 · E-Mail: [email protected] · CVR-numre 
Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW. 
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.
 
Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum.