Nøgletal for NCG

Årsregnskabet for 2016 er offentliggjort og præsenterer et overskud før skat på 65,6 mio. kr. Nic. Christiansen Gruppen (NCG) aktiviteter i det forgange år afspejler store investeringer i vækst og udvikling af de primære forretningsområder.

 

NCG har en klar strategi om at vokse både gennem opkøb og organisk vækst inden for koncernens tre primære forretningsområder – Import, Retail og Finansiering/Leasing. Derfor har koncernen i 2016 investeret og afholdt omkostninger for ca. 30 mio. kr. i realisering af strategien og kunne i løbet af året blandt andet løfte sløret for:

  • Danmarks første digitale salgskanal for leasingprodukter, SimplyGo, som tilbyder korttidsleasing uden udbetaling og med en fast månedlig ydelse, som inkluderer både forsikring, service og ejerafgift. 
  • Et comeback i Danmark og Sverige til SsangYong, som forsvandt ud af salgsstatistikkerne i slutningen af 00’erne. SsangYong er nu tilbage på det danske og svenske bilmarked anført af den helt nye model, LUVi. 

 

Ssangyong

 

Derudover arbejdede NCG i 2016 sammen med Honda Motor Europe på en aftale om overtagelse af importen af biler i Finland og importen af biler, motorcykler og Power Products til Baltikum. Aftalen blev indgået med opstart per 31. marts 2017. 

Med overtagelsen af Honda-importen har NCG nået en vigtig milepæl i koncernens ambitiøse strategi og driver nu forretning i hele Østersøregionen. Med den konsolideringsbølge, der opleves i autobranchen, opleves et stort potentiale for geografisk udvidelse af aktiviteter med de bilfabrikanter, NCG samarbejder med i dag. Ligeledes arbejder NCG hårdt og fokuseret på at indgå samarbejdsaftaler med nye bilfabrikanter i regionen og vurderer, at mulighederne er særdeles gode, idet NCG er den eneste importør, som dækker hele Østersøregionen. 

 

 

Honda

 

 

Historiske nøgletal

  2016
(12 mdr)
t.kr.
 
2015
(12 mdr)
t.kr.
 
 2014
(12 mdr)
t.kr.

2013
(12 mdr)
t.kr.

 2012
(12 mdr)
t.kr.

2011
(12 mdr)
t.kr.

             
Resultatopgørelse            
Nettoomsætning 5.601.035  4.689.819 3.774.934
3.276.710
3.131.011
3.039.581
Bruttoresultat 768.978 680.152 533.113
512.405
478.757
532.312
Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA)
97.944 96.215 85.876
82.879
80.608
125.243
Resultat af ordinær drift (EBIT)  76.898      76.972 67.952
71.293
80.265
112.183
Finansielle poster, netto  -11.336 -10.324 -3.947
-10.203
-11.291
-2.704
Resultat før skat  65.562 66.648 64.005
61.498
61.296
109.160
Årets resultat  48.327  48.833 48.814
45.392
46.420
81.510
             
Balance            
Balancesum (investeret kapital)  1.561.327 1.495.679 1.170.565
1.093.319
1.023.027
1.146.225
Nettorentebærende gæld
 574.478 368.008 170.360
299.616
342.831
380.432
Egenkapital  443.899 403.455 363.598
302.569
256.361
263.859
             
Pengestrømme
           
Driftsaktivitet  -160.418 -137.509 174.019
91.439
165.302
-89.605
Investeringsaktivitet  -16.288 -70.294 -4.508
-34.011
-12.862
-77.121
Finansieringsaktivitet  168.344 129.323 -164.881
13.671
-137.714
171.739
             
Medarbejdere            
Gennemsnitligt antal heltidsansatte  578 535 420
366
361
401
             
Nøgletal i %**  
       
Bruttomargin  13,7 14,5 14,1
15,6
15,3
17,5
EBIT-margin  1,4 1,6 1,8
2,2
2,6
3,7
Afkast af investeret kapital  5,0 5,8 6,0
6,7
7,4
11,8
Soliditetsgrad  28,4  27,0 31,1
27,7
25,1
23,0
Egenkapitalforretning  11,4  12,7 14,7
16,2
17,8
36,0
Nettorentebærende gæld/EBITDA  5,9 3,8 2,0
3,6
4,3
3,0
             

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015".
Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

 

 

 

Vision & Strategi

Vækst med kunden i centrum er overskriften i Nic. Christiansen Gruppens strategiplan, som skal fremtidssikre koncernen.


Læs mere

Læs også

 

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009-10

Adresse: Sjællandsvej 1 · 6000 Kolding · Danmark · Telefon: (+45)7015 1599 · E-Mail: mail@nc.dk · CVR-numre 
Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW. 
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, SsangYong, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.
 
Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum og beskæftiger ca. 730 medarbejdere.
Nic christiansen