Nøgletal for NCG

Nic. Christiansen Gruppen fortsætter de gode takter, der allerede viste sig i andet halvår 2018. I 2019 er den stærke vækst fortsat og overskuddet er næsten femdoblet til 256 mio. kroner.

2019 har været et rekordår for Nic Christiansen Gruppen. Ikke alene steg overskuddet med knap 200 mio. kroner – omsætningen blev øget fra 6,3 mia. kr. til 8,8 mia. kroner. Det samlede antal solgte biler fra importselskaberne og retail-forretningerne, steg fra 29.500 til 35.000 styk.

Importforretningerne med Hyundai, Jaguar Land Rover og Honda stod samlet for i alt knapt 26.500 solgte biler mod 20.750 biler sidste år – en stigning på 27% fra 2018 til 2019. 

Vi er tilfredse med vores præstation i 2019. Det er et rekordregnskab vi leverer - og vi har fortsat trenden fra 2. halvdel af 2018, hvor vi også sluttede stærkt. I 2018 overtog vi importen af Hyundai i Sverige, og i første hele regnskabsår år kan vi med tilfredshed konkludere, at det har været en succesfuld overtagelse af mærket i Sverige. Vi har fået et tilfredsstillende overskud allerede første operationelle år. Sammen med en række andre tiltag, er vi godt rustet til fremtiden”, udtaler CEO Niels Vrist Bertelsen 

 

 

Historiske nøgletal

  2019
(12 mdr)
t.kr.
  
2018
(12 mdr)
t.kr.
  
2017
(12 mdr)
t.kr.
  
2016
(12 mdr)
t.kr.
 
2015
(12 mdr)
t.kr.
 
           
Resultatopgørelse          
Nettoomsætning 8.781.462  6.313.946  6.473.784  5.601.035  4.689.819
Bruttoresultat 1.110.286  894.049  794.542  768.978 680.152
Resultat af ordinær drift (EBIT) 220.876  70.221  9.330   76.898      76.972
Finansielle poster, netto 34.968  -14.635  -15.801   -11.336 -10.324
Resultat før skat 255.844  55.586  -6.471   65.562 66.648
Årets resultat 200.586  42.553  -14.876   48.327  48.833
           
Balance          
Balancesum (investeret kapital) 2.159.073  1.699.578  2.026.799   1.561.327 1.495.679
Egenkapital 643.812  454.895  418.020   443.899 403.455
           
Pengestrømme
         
Driftsaktivitet -226.215  502.313  -190.962   -160.418 -137.509
Investeringsaktivitet -37.186  -28.003  -30.678   -16.288 -70.294
Finansieringsaktivitet -10.000  -457.669  233.497   168.344 129.323
           
Medarbejdere          
Gennemsnitligt antal heltidsansatte 663  621  642   578 535
           
Nøgletal i %        
Bruttomargin 12,6  14,2  12,3   13,7 14,5
EBIT-margin 2,5  1,1  0,1   1,4
Afkast af investeret kapital 11,4  3,8  0,5   5,0 5,8
Soliditetsgrad 29,8  26,8  20,6   27,0  31,1
Egenkapitalforretning 36,5  9,7  -3,5   11,4  12,7
           

*) Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra.

 

Vision & Strategi

Nic. Christiansen Gruppen vil være den foretrukne partner og leverandør af mobilitetsydelser i Nordeuropa. 


Læs mere

Læs også

 

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009-10

Adresse: Sjællandsvej 1 · 6000 Kolding · Danmark · Telefon: (+45)7015 1599 · E-Mail: [email protected] · CVR-numre 
Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW. 
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.
 
Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum.