Vision og Strategi

Nic. Christiansen Gruppen vil være den foretrukne partner og leverandør af mobilitetsydelser i Nordeuropa. 

 

Nic. Christiansen Gruppen er i dag en stærk spiller på det skandinaviske bilmarked med import-, retail- og finansieringsaktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. Denne position ønsker koncernen at styrke og udvide ved at danne et solidt nordisk hub for afsætning af mobilitetsydelser. I et stagnerende europæisk bilmarked, ligger styrken i hub-tankegangen i en fuld optimering af bilprodukternes vej fra fabrik til slutkunde samt i udnyttelsen af synergier mellem kulturelt ensartede markeder. Dertil kommer, at selskaberne i Nic. Christiansen Gruppen kan drage fordel af veletablerede, centrale business support funktioner, som for det enkelte selskab betyder, at energi og ressourcer kan investeres i udnyttelse af det fulde markedspotentiale frem for administrative processer.

 

Mobilitet til alle
I dag tilbyder Nic. Christiansen Gruppen sine kunder en række produkter med bilen i centrum og sigter mod at gøre ”mobilitet” til et omdrejningspunkt for koncernens aktiviteter, således at fokus fremadrettet bliver at skabe nye mobilitetsydelser, som imødekommer kundernes behov og forventninger til biltransport. Fremtidens produkt bliver dermed et ”mobilitetskøb”, og sammensætningen af finansieringen bliver et centralt element i produktet. 

 

Kunden i centrum
Med visionen om at være den foretrukne partner og leverandør af mobilitetsydelser i Nordeuropa sætter Nic. Christiansen Gruppen for alvor kunden i centrum. Det betyder konkret, at samtlige aktiviteter i koncernens selskaber skal have et kundeorienteret fokus som sigter mod at skabe værdi og tilfredshed hos kunden gennem hele relationens livsforløb. 

Nic. Christiansen Gruppen er ”Moving – mobility & people” den altoverskyggende mission.

Adresse: Sjællandsvej 1 · 6000 Kolding · Danmark · Telefon: (+45)7015 1599 · E-Mail: [email protected] · CVR-numre 
Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW. 
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.
 
Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum.