Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Nic. Christiansen Holding A/S (''vi'' eller ''os'') som en del af Nic. Christiansen Gruppen behandler dine personoplysninger. 
Nic. Christiansen Gruppen er defineret som: www.nc.dk

1 DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Nic. Christiansen Holding A/S
CVR-nummer: 38090216
Sjællandsvej 1
6000 Kolding

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
a) Ved brug af vores hjemmeside:
a. Behandling af dine anmodninger: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på prøvekørsel af en bil, planlægning og udførelse af værkstedsbesøg samt andre services, der kan bestilles via hjemmesiden. Hvis du i forbindelse med anmodningen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer.
ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke.
iii. Slettefrist: senest 3 måneder efter afsluttet anmodning. 
b. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer.
ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke.
iii. Slettefrist: 1 år efter sidste kontakt til registrerede.
c. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd og ved brugerundersøgelser med tilknyttede konkurrencer anvendes der i tillæg almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
ii. Behandlingsgrundlag:  Samtykke
iii. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling
d. Hjemmesidestatistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser. 
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd. 
ii. Behandlingsgrundlag: Samtykk
iii. Slettefrist: 6 måneder fra indsamling

 

3 KILDER
Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:
a) Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt.
b) Leasing og finansieringsselskaber hvor formået er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.
c) Kreditvurderingsbureau hvor formået er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.
Den indsamlede information om dig blev hidrører fra:
a) EU/EØS

4 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
a) Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring og lignende).   
b) Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner)
c) Virksomheder som den Dataansvarlige er koncernforbundne med i Nic. Christiansen Gruppen (www.nc.dk).
d) Offentlige myndigheder.
e) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).

5 OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS
Som udgangspunkt overfører vi ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Hvis der i særlige tilfælde sker overførsler til lande uden for EU/EØS, oplyses der om dette i forbindelse med den specifikke behandling. 

PLIGTMÆSSIG INFORMATION 
De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.

DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til GDPR@nc.dk.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 4. maj 2018

Adresse: Sjællandsvej 1 · 6000 Kolding · Danmark · Telefon: (+45)7015 1599 · E-Mail: mail@nc.dk · CVR-numre 
Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW. 
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, SsangYong, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.
 
Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum og beskæftiger ca. 630 medarbejdere.
Nic christiansen