Historisk solidt årsregnskab fra Nic. Christiansen Gruppen A/S

Med fremgang i alle dele af forretningen leverer Nic. Christiansen Gruppen et historisk godt resultat for 2021. Mere end hver tredje solgte bil var elektrisk. Trods corona og global mangel på mikrochips blev resultatet før skat på 367 mio. kr. Samtidig øges egenkapitalen til over en milliard kr.

Med et samlet resultat før skat, der er 292 procent højere end i 2020 – og hele 295 procent højere i forhold til det glidende gennemsnit over de seneste fem år, leverer Nic. Christiansen Gruppen, en af Danmarks største bilvirksomheder, den stærkeste bundlinje i koncernens historie.

Det historisk stærke resultat skyldes solid drift hos alle Nic. Christiansen Gruppens forretningsenheder, hvor især Hyundai Bil Import A/S og BMW-forhandleren Bayern AutoGroup A/S udmærker sig.

”2021 var et år, hvor rigtigt mange ting lykkedes. Der blev skabt både ekstraordinært positive resultater, og tidligere tabsgivende forretningsenheder blev rettet op og gav pæne resultater. Det er resultatet af en indsats fra alle forretningsenheder, som gør os stolte og giver en stærk tro på fremtiden,” siger Niels Vrist Bertelsen, administrerende direktør for Nic. Christiansen Gruppen.

Den store fremgang skal blandt andet tilskrives Nic. Christiansen Gruppens høje andel af el- og plug-in hybridbiler, der udgjorde mere end en tredjedel – helt præcist 35,7 procent - af koncernens samlede personbilsalg i 2021. Det er en stigning på 13,3 procent i forhold til 2020. Efterspørgslen på elektriske biler ventes kun at stige de kommende år.   

2021 var fortsat præget af corona-restriktioner, Brexit og manglen på mikrochips. Det gav lange leveringstider, og reelt kunne Nic. Christiansen Gruppen sælge langt flere biler, end man kunne skaffe. Derfor er en historisk stor ordrebog taget med ind i det nye regnskabsår. Men det lykkedes at levere rigtigt mange biler. Så mens markedet for det samlede salg af personbiler i Danmark faldt 6,5 procent i forhold til 2020, steg Nic. Christiansen Gruppens salg med 17 pct.

Godt rustet til fremtiden

Målt på indtjening og kapitalberedskab har Nic. Christiansen Gruppen aldrig stået stærkere. Egenkapitalen var ved årsskiftet over 1 mia. kr. og de uudnyttede trækningsrettigheder beløb sig til knap 1,1 mia. kr. Det skyldes det stærke driftsresultat, men også at den stærke efterspørgsel har nedbragt værdien af lagrene med 477 mio. kr.

Koncernens soliditet og stærke basisdrift betyder, at Nic. Christiansen Gruppen er solidt rustet til fremtiden. Det stærke kapitalberedskab sikrer både optimale betingelser for fortsat kontinuitet i kerneforretningen, men giver også blod på tanden i forhold til at udforske nye forretningsområder og udvide de eksisterende.

”Fremtiden tegner lys for de aktører i branchen, som har de økonomiske muskler til at udnytte muligheder mens traditionelle salgskanaler udfordres og der er opbrud i branchen. Netop her har Nic. Christiansen Gruppen en rolle at spille. Vi kommer til at se på mulighederne for at udvide forretningen. Både i forhold til at udvide samarbejdet med eksisterende brands samt udvide med nye. Vi vil også øge investeringerne i Gruppens egne retail-forretninger,” siger Niels Vrist Bertelsen.

Den solide økonomi giver Nic. Christiansen Gruppen mulighed for at håndtere en afgiftsforhøjelse med tilbagevirkende kraft uden at det påvirker koncernens udviklingsmuligheder, kunder eller samarbejdspartnere: Motorstyrelsen besluttede i december 2021 at forhøje afgifterne for et større antal biler fra Hyundai Bil Import A/S, som er indregistreret i 2016 og 2017. Hyundai Bil Import A/S er nu i dialog med Motorstyrelsen om tiden efter 2017. Den økonomiske netto effekt for perioden 2016-2021 for Nic Christiansen Gruppen vurderes at være i størrelsesordenen 300 mio. kr. Hyundai Bil Import A/S er uenig i Motorstyrelsens vurdering. Derfor har Hyundai Bil Import A/S indbragt sagen for Skatteankestyrelsen. Da Nic. Christiansen Gruppen forventer, at Hyundai Bil Import A/S får medhold, er afgiftsforhøjelsen ikke udgiftsført i Hyundai Bil Import A/S’ regnskab for 2021.

Russisk aggression vil sænke 2022-resultatet

Rusland invaderede Ukraine d. 24. februar i år med store menneskelige konsekvenser til følge. Krigen har imidlertid også påvirket bilindustriens globale forsyningskæder. Herunder også den europæiske bilproduktion, som i forvejen var udfordret af chip-mangel.

Krigen påvirker udbuddet af biler, og har allerede udløst længere leveringstider i hele branchen. Den leveringsmæssige usikkerhed, og den stigende inflation, risikerer at smitte af på kundernes efterspørgsel på nye biler. Krigsudbruddet kan langsigtet være med til at skubbe på omstillingen af personbilerne væk fra fossile brændstoffer, men forudsætningen for at denne bevægelse kan holde momentum er, at forsyningskæderne fungerer.

”Ruslands angreb på Ukraine påvirker os som mennesker og som forretningsfolk. Krigen har gjort fossile brændstoffer til en central del af en geopolitisk debat med gode argumenter for at køre elektrisk. At deltage i udfasningen af fossile brændsler var allerede et strategisk sigte for Nic. Christiansen Gruppen. Dermed bidrager vi sammen med forbrugerne til at dæmpe de globale temperaturstigninger. Vi tror på, at fremtiden for personbiler er elektrisk, og at benzin og især diesel i de kommende år vil være på kraftigt tilbagetog,” siger Niels Vrist Bertelsen.

Trods udfordringerne på det globale bilmarked forventer Nic. Christiansen Gruppen endnu et godt resultat i 2022. Selvom resultatet før skat i 2022 ikke ventes at tangere 2021, men snarere at blive 35-45 procent lavere, er det forventningen, at hele koncernens portefølje af virksomheder, vil vise deres styrker på de markeder, hvor de opererer, og bidrage til, at Nic. Christiansen Gruppen også i 2022 ventes at levere et solidt resultat om end på et lavere leje.

 

Kontakt:

Niels Vrist Bertelsen, CEO for Nic. Christiansen Gruppen, står til rådighed for spørgsmål.

Henvendelser fra pressen koordineres af Morten Crone, seniorrådgiver hos Ulveman & Børsting, som træffes på 24642047.