Stærk udvikling i et udfordrende 2022

Trods udfordrende markedsforhold igennem 2022, leverer Nic. Christiansen Gruppen sit næstbedste resultat nogensinde. Med en omsætning på 7.143 mio. kr. og et resultat før skat på 277 mio. kr. demonstrerer koncernen igen en stærk præstation. Egenkapitalen øges til 1,2 mia. kr.

Nic. Christiansen Gruppen, en af Danmarks største bilvirksomheder, leverede i 2022 det næstbedste resultat i koncernens 56-årige historie.

De positive resultater er skabt til trods for et år, der har været præget af en række ekstraordinære udfordringer med makroøkonomisk såvel som geopolitisk usikkerhed som følge af bl.a. Ruslands invasion af Ukraine. Hele bilbranchen har været påvirket af stigende energipriser, høj inflation, stigende renter, lavere købekraft samt flaskehalse i forsyningskæderne. Konsekvensen har været, at Nic. Christiansen Gruppen samlet set har fået leveret færre biler, end markedet har efterspurgt. Derfor er en stor ordrebog taget med videre i 2023 på tværs af brands.

”Selvom 2022 har været præget af en række udfordringer for hele bilbranchen, leverer vi igen pæne resultater. Vi er naturligvis også blevet påvirket af markedsforholdene. Havde de globale forsyningsproblemer ikke resulteret i lange leveringstider på biler, ville vi igen i år have slået omsætningsrekord. Vi er godt tilfredse med vores finansielle resultater for 2022, som demonstrerer, at vi er gode til at gribe muligheder – også når der er mange udfordringer. Regnskabet viser, at vi har en sund forretning og et solidt grundlag for den videre udvikling af Nic. Christiansen Gruppen,” siger Niels Vrist Bertelsen, administrerende direktør for Nic. Christiansen Gruppen.

Hyundai Bil Import A/S har igen i år udmærket sig i resultaterne, ligesom BMW-forhandleren Bayern AutoGroup A/S i 2022 leverede et godt resultat. Også brugtvognsmarkedet, der er en del af Nic. Christiansen Gruppens strategiske satsning, har udviklet sig positivt gennem året.

De gode resultater er særligt båret af en stor efterspørgsel på elektriske biler. I 2022 udgjorde el- og plug-in-hybridbiler 37 pct. af det samlede salg i Nic. Christiansen Gruppen. Dermed var mere end hver tredje solgte bil opladelig.

”Der er ingen tvivl om, at danskerne har taget stilling: Fremtidens bilmarked for personbiler er elektrisk. Vi ser meget stor appetit på elektrificerede biler, og derfor har vi som del af vores strategi også introduceret et nyt elbils-brand til vores portefølje, som vi allerede ser god interesse for. Vi kommer fortsat til at se på mulighederne for at udvide forretningen. Med den igangværende konsolidering i branchen, åbnes der nye muligheder for, at ikke blot at understøtte, men udbygge vores stærke position i markedet,” siger Niels Vrist Bertelsen.

Koncernens soliditet og stærke drift af forretningen cementerer Nic. Christiansens Gruppens særdeles robuste finansielle position. Egenkapitalen er igen udvidet og nåede ved årets afslutning 1,2 mia. kr.

Hyundai Bil Import A/S, et datterselskab i Nic. Christiansen Gruppen, er fortsat uenig i Motorstyrelsens vurdering af afgiftsberegningen for et større antal biler i perioden 2016-2021. Motorstyrelsens afgørelse er derfor indbragt til afgørelse i først Skatteankestyrelsen og potentielt senere i retssystemet. Hyundai Bil Import A/S forventer ultimativt at få medhold i sagen, men har valgt at indbetale det diskuterede beløb til Motorstyrelsen uden at udgiftsføre det. Efter skat andrager kravet netto 235 mio. kr. Spørgsmålet har ikke konsekvenser for kunder eller forretningspartnere.

De solide økonomiske resultater og den store ordrebeholdning, der tages med ind i 2023, betyder, at Nic. Christiansen Gruppen er godt rustet til fremtiden. Det forventes, at de makroøkonomiske tendenser vil dæmpe aktiviteten på det globale bilmarked, og derfor venter koncernen også at blive påvirket af markedsforandringerne, hvilket forventes at føre til et resultat i spændet 100 – 150 mio. kr. Nic. Christiansen Gruppen holder fokus på at drive en sund og lønsom forretning med en fortsat central og stærk position i markedet.

 

Kontakt

Niels Vrist Bertelsen CEO for Nic. Christiansen Gruppen A/S, står til rådighed for spørgsmål.

Henvendelser fra pressen koordineres af Morten Crone, seniorrådgiver hos Ulveman & Børsting, som træffes på (+45) 24 64 20 47.