Privatlivspolitik for NCG Fotoapp

NCG FotoApp er en mobil applikation, der er stillet til rådighed af Nic. Christiansen Holding A/S. I forbindelse med værkstedsbesøg indsamler og anvender det enkelte værksted, som dataansvarlig, bilens registrering nr. og/eller stel/chassis nr. (herefter ”Oplysningerne”) i forbindelse med, at der tages fotografi eller video af bil, reparationer, skader, etc. fra en smartphone. Værkstedet registrerer Oplysningerne, fotografier og videoer i NCG FotoApp’en.

Værkstedet sikrer, at Oplysningerne ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, misbruges, forringes, ændres, videregives, gøres tilgængelige uden autorisation eller i øvrigt behandles i strid gældende persondatalovgivning og de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne persondatapolitik. Herudover er værkstedet, som bruger af NCG FotoApp’en, instrueret om retningslinjerne for brugen af NCG FotoApp’en herunder, at der ikke må tages fotografier eller videoer, der afbilleder fysiske personer. Retningslinjer fremgår applikationen. Værkstedet er endvidere ansvarlig for, at den registrerede/bilejeren informeres om behandlingen i NCG FotoApp’en i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning og de informationer, der følger af nærværende privatlivspolitik.

Formål og retsgrundlag

Oplysningerne indsamles og behandles som dokumentation i forbindelse med udførsel af reparationer, opfyldelse af en garantiforpligtelsen og/eller ved reklamationer i overensstemmelse med kontrakten (persondataforordningens art. 6 (1), litra b) samt evt. retlig forpligtelse (persondataforordningens art. 6 (1), litra c).

Af hensyn til dokumentation for garantisager, opbevares Oplysningerne i 5 år, hvorefter de slettes. Oplysningerne indgår dog i normal backup rutine.

Modtagere af Oplysningerne

Til opfyldelse af garantien og reklamationer samt i forbindelse med forsikringssager videregives Oplysningerne til følgende kategorier af modtagere:

  • Den relevante bilfabrik, der evt. skal indestå for en evt. garantiforpligtelse.
  • Den relevante bilimportør, der evt. skal indestå for en evt. garantiforpligtelse.
  • Det relevante forsikringsselskab ifm. evt. behandling af en forsikringssag.

Dine rettigheder

Da Oplysningerne tilhører bilejeren, har denne ret til at få indsigt i de Oplysninger, som værkstedet har indsamlet og behandler i NCG FotoApp’en, samt anmode om sletning heraf, dog med visse lovbestemte undtagelser. Bilejeren har desuden ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af Oplysningerne. Bilejeren har herudover også ret til at få berigtiget eller begrænset Oplysningerne, samt få Oplysningerne overført til tredjepart.

Det noteres dog, at værkstedet ikke nødvendigvis er forpligtet til at imødekomme sådanne anmodninger om indsigt, berigtigelse, indsigelse, overførsel af Oplysningerne til en tredjepart og/eller sletning, hvis værkstedet har lovlige, objektive og saglige årsager hertil. Bilejeren vil dog under alle omstændigheder modtage en besvarelse fra værkstedet herom, samt en begrundelse for eventuelt afslag på anmodning.

Ønsker bilejeren at gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis bilejeren har andre spørgsmål til ovenstående, kan bilejeren til enhver tid rette henvendelse til det enkelte værksted.

Klager

Bilejeren kan indbringe en klage over behandlingen af Oplysningerne til det enkelte værksted og/eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Sidst opdateret: 16.03.2023